REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.LILANDIA.PL

Regulamin określa zasady zamówień oraz sprzedaży towarów przez sklep internetowy. Złożenie przez Klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 1. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest firma LILANDIA z siedzibą w 62-200 Piekary, Osiedle porzeczkowe 8, NIP 7842346493
2. Zamówienia w Sklepie należy składać przez Internet na stronie www.lilandia.pl , mailowo info@lilandia.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 530 246 093
3. Zamówienia przez e-mail oraz przez sklep internetowy można dokonywać 24 godziny na dobę przez cały rok.
4. Zamówienia realizowane są w kolejności ich zgłaszania.
5. Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta numeru telefonu lub (i) adresu e-mail – do potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub/i poprzez e-mail.
6. Zamawiający może wybrać następujące formy płatności:
– gotówka
– przy osobistym odbiorze towaru w siedzibie sklepu
– przy odbiorze przesyłki (za pobraniem)
– płatność on-line
– przelew bankowy
7. Przyjęcie do realizacji zamówienia następuje w momencie:
– zamówień płatnych przy odbiorze – po tym, jak do sklepu dotrze zamówienie Klienta,
– zamówień płatnych przelewem na konto bankowe – po wpłynięciu należności na konto bankowe:
ING BANK ŚLĄSKI
25 1050 0145 1000 0097 2087 7480
– zgłoszenia się po odbiór we wcześniej umówionym miejscu.
8. Klienci będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.
9. Zamówienie potwierdzone można anulować telefonicznie oraz mailowo.
10. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
11. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.
12. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają należny podatek VAT.
13. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, może całkowicie zrezygnować z zamówienia, bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
14. Kupujący zwolniony jest z obowiązku odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), gdyż do każdej przesyłki dołączany jest paragon fiskalny albo faktura VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT zamiast paragonu – prosimy o podanie numeru NIP i dokonanie zapisu “faktura VAT” w polu “Uwagi” podczas składania zamówienia.
15. Do wartości zamówienia doliczone są koszty dostawy.
16. Należność za zamówiony produkt Zamawiający reguluje przedpłatą na konto Sklepu lub przy odbiorze przesyłki. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w ciągu 7 dni Sklep zastrzega prawo do anulowania zamówienia.
17. Odstąpienie:

1. Konsumentom dokonującym zakupów w sklepie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Produkty oferowane w sklepie są tworzone ręcznie. Każdy produkt jest unikalny i niepowtarzalny. Stąd możliwość występowania delikatnych różnic w wyglądzie między produktami wynikającymi z ich ręcznej produkcji. Z uwagi na wykorzystywanie różnego rodzaju materiałów, produkt może się nieznacznie rozciągnąć.

3. Produkt na indywidualne zamówienie nie podlega wymianie. Nie przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy.

4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.

5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedającego: Osiedle porzeczkowe 8, 62-200 Piekary, adres e-mail info@lilandia.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

6. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail info@lilandia.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9. Proszę odesłać lub przekazać nam towar na adres: Osiedle porzeczkowe 8, 62-200 Piekary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

10. Konsument dokonujący zakupów w sklepie ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Szczegółowe zasady dostępu do tych procedur dostępne są  pod adresem www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

11. Wzór formularza odstąpienia od umowy:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ADRESAT: LILANDIA Anna Sawa, Osiedle porzeczkowe 8, 62-200 Piekary, e-mail info@lilandia.pl, telefon 530246093

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ___________________________________________________

–Data zawarcia umowy _________________________________

–Imię i nazwisko konsumenta ____________________________

–Adres konsumenta ____________________________________

–Podpis konsumenta [tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]

___________________________

–Data ______________________

18. Po otrzymaniu przesyłki z zakupionym towarem Klient powinien sprawdzić zawartość otrzymanej paczki w obecności dostarczyciela. W przypadku niezgodności zamówienia ze stanem faktycznym należy spisać protokół z przedstawicielem firmy dostarczającej przesyłkę.
20. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych towarów, znajdujących się w ofercie sklepu.
21. Oferta Sklepu jest ważna tylko na terenie Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej.
22. W razie wątpliwości – prosimy o kontakt mailowy info@lilandia.pl
23. Czas realizacji zamówienia zależny jest od tego czy zamawiany jest produkt gotowy czy zamówienie jest indywidualne. Sprzedawca zastrzega sobie czas na wykonanie indywidualnego produktu 14dni roboczych.
24. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą “O ochronie danych osobowych”.

§ 2. KOSZTY DOSTAWY
1. Produkty zamówione w sklepie dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
2. Przesyłka dostarczana jest na wskazany przez Klienta adres i za skuteczne jej dostarczenie uważa się podpisanie potwierdzenia obioru.
3. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówienia, w uzgodnionym wcześniej miejscu, nie ponosząc kosztów dostawy.
4. Klient nie ponosi kosztów dostawy danego produktu na terenie Polski w przypadku promocji “WYSYŁKA GRATIS” lub promocji polegającej na dodatkowym oznaczeniu konkretnego produktu w jego nazwie jako “WYSYŁKA GRATIS”. Promocja “WYSYŁKA GRATIS” nie dotyczy zamówień płatnych za zaliczeniem (przy odbiorze). Promocje cenowe nie łączą się ze sobą.
5. Odbiór przesyłek i formy dostawy (o ile przy danym produkcie nie jest zawarta informacja o innym terminie realizacji / dostawy):
– Poczta Polska – czas dostawy do 7 dni roboczych po dniu nadania
– Poczta kurierska – czas dostawy do 2 dni roboczych
– Odbiór osobisty w biurze Sklepu – do 7 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.
– Klienci, którzy nie otrzymają przesyłki pocztowej bądź kurierskiej w przewidzianym terminie, powinni niezwłocznie (telefonicznie bądź mailowo) poinformować o tym fakcie nasze biuro obsługi klienta. Zwłoka dłuższa niż 7 dni może uniemożliwić przeprowadzenie procesu reklamacyjnego).
– Towar nieodebrany w ciągu 14 dni od poinformowania Klienta o jego odbiorze, przechodzi do depozytu. Za depozyt pobierana jest opłata roczna w wysokości 2,5% wartości towaru.
§ 3. REKLAMACJE
1. Na wszystkie produkty zakupione w sklepie udzielana jest gwarancja na okres 1 miesiąca.
2. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa Kupujący.
3. Zwroty należy nadsyłać na adres:
LILANDIA Anna Sawa
Osiedle porzeczkowe 8
62-200 Piekary
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod podany w pkt. 3 adres. Sklep nie odbiera przesyłek za pobraniem. W przypadku uznania reklamacji zwracamy koszty odesłania produktu do reklamacji w wysokości poniesionych kosztów nadania przesyłką pocztową (list polecony, paczka pocztowa). Zwrot kosztów w wyższej kwocie może nastąpić tylko po uzgodnieniu ze sklepem przed nadaniem.
5. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
6. UWAGA: Prosimy o sprawdzanie uszkodzonych, bądź naderwanych przesyłek w obecności pracownika Poczty Polskiej lub Kuriera. W przypadku, gdy zawartość przesyłki nie zgadza się z oczekiwaną, prosimy o sporządzenie protokołu, który będzie wymagany przy ewentualnej reklamacji.